คลิ๊กดูตามรายการได้เลย

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ท่าแม่ไม้มวยไทยที่ใช้หมัด

ท่าแม่ไม้มวยไทยที่ใช้หมัด
มีท่าอะไรบ้าง ?
ตอบ  ยอเขาพระสุเมรุ  ตาเถรค้ำฟัก  และ ดับชวาลา

การฝึกซ้อมยิมนาสติกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในมวยโบราณ