คลิ๊กดูตามรายการได้เลย

ทีมงาน

พูดถึงเรื่องมวยโบราณแล้วต้องแวะมาดูทางนี้บ้างนะครับ
พวกผมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีความชอบเกี่ยวกับศิลปะมวยไทยโบราณ
และที่สำคัญก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนั้น ได้มีการเปิดเป็นวิทยาลัยมวยไทยศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ ป บัณฑิต
จนถึงปริญญาเอก พวกผมเป็นนักศึกษา มีความรัก ในศิลปะของความเป็นไทย และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และ
ความเป็นคนไทย พวกผมพร้อมที่สืบสารและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยโบราณ ให้คนรุ่นต่อๆไปได้จรรโลงความเป็นไทยนี้ไว้ ว่า
มวยไทย ที่บรรพบุรุษเราใช้ปกป้องบ้านเมือง จนไทยได้เป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี้ อยากให้ทุกคนได้หันมาศึกษาและเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย ดีกว่าไปสนใจในศิลปะการต่อสู้ของชาติอื่นๆ*** อภิรัฐ ไพบูลย์ (ก้อง)
*** ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา (ต้อม)
*** เกริกไกร แขกสินทร (โก้)
*** ประไพร จันทะบัณฑิต (แดน)

การฝึกซ้อมยิมนาสติกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในมวยโบราณ