คลิ๊กดูตามรายการได้เลย

ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการสอนมวยไทยให้ชาวต่างชาติและ
ได้มีการแลกเปลี่ยนศิลปะการต่อสู้แบบตำรวจของประเทศโมร็อคโค

นอกจากนี้ยังมีการสอนประเทศญี่ปุ่นและประเทศกรีซที่เข้ามาแข่งขัน
มวยไทยโบราณโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชาวต่างชาติได้มา
เยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาด้วยการฝึกซ้อมยิมนาสติกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในมวยโบราณ