คลิ๊กดูตามรายการได้เลย

ติดต่อเรา

ติดต่อได้ที่

มหาวิทยาลัยาชภัฏหม่บ้านจอมบึง  http://www.mcru.ac.th/

e-mail : gongbankoh.yuri_tonykaa@hotmail.com
          : gongbankohyuritonykaa07@gmail.com
          : leoni_dass@live.com

การฝึกซ้อมยิมนาสติกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในมวยโบราณ